eGL Tarafından

Yürütülen Projeler

1-proje

Bartın ve Kastamonu İllerinde Megachilidae ve Halictidae (Hym.: Apoidea) Faunasının Belirlenmesi ve Bu Türler Üzerinde DNA Barkodlama Analizlerinin Yapılması

2-proje

Türkiye Tohum Gen Bankası Ulusal DNA Barkodlama Projesi

water-2910042_960_720

Türkiye İçin Mevcut ve Potansiyel Yabancı Tatlısu Balıklarına Yönelik Ulusal İzleme ve Erken Uyarı Sisteminin Oluşturulması

school-of-fish-756460_960_720

eDNA Kullanılarak Balık Populasyon Büyüklüğü Tahmini: Karataş Gölü Örneği

fish-1617442_960_720

Türkiye’de Ticari Olarak Satışa Sunulan Balık Türlerinin DNA Barkod Kayıtlarının Oluşturulması

balik-proje

İstilacı Tatlısu Balık Türlerinin Belirlenmesinde eDNA Metabarkodlama Tekniğinin Kullanılması: Yukarı Sakarya Havzası Modeli

lab-512503_960_720

Yeni Nesil eDNA Barkodlama Kiti Üretimi

eGL Tarafından

Destek Verilen

Projeler

dwn3k-n1

DNAqua-Net: Developing New Genetic Tools for Bioassessment of Aquatic Ecosystems in Europe

blackseascene

Black Sea SCENE: Black Sea Scientific Network

1

European Information System for Alien Species

green-winged-2546500_960_720

Bazı Yabani Orkide Türlerinden Elde Edilen Saleplerin Maraş Usulü Dondurma Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

perch-67615_960_720

Yabancı Bir Türün Istila Başarısını Anlamada Epigenetik Mekanizmaların Rolü

adsiz

Biyokaçakçılıkla Mücadele

sea-cucumber-2064541_960_720

Gökova Körfezi'nde Bulunan Deniz Hıyarı Türlerinin DNA barkodlama yöntemiyle tanımlamalarının yapılması

mussels-1177790_960_720

Akdeniz Midyesinin Parazit Varlığı Yönünden İncelenmesi

trout-1771142_960_720

Gökkuşağı Alabalığında Tiroid Hormon Reseptörleri Üzerine Amitraz ve Deltamethrin’in Akut Toksisitesinin Değerlendirilmesi

seaweed-63105_960_720

Ege Denizi’ndeki Caulerpa racemosa Populasyonlarının Filogenetik İlişkilerinin DNA Barkodlama ile Belirlenmesi

fish-727223_960_720

Türkiye’de Çipura ve Levrek Balıklarının Kültür ve Doğal Populasyonları Arasındaki Filogenetik Farklılıkların Mitokondriyal Gen Bölgelerinin DNA Dizi Analizleri ile Tanımlanması

sponge-2758309_960_720

Gökova Körfezi Deniz Süngerlerinin DNA barkodlama yöntemiyle tanımlamalarının yapılması

fossil-1969912_960_720

Liman Tepe ve Çeşme-Bağlararası Yerleşimlerinde Ele Geçen Sucul Canlılara Ait Kalıntılardan Antik DNA Elde Edilmesi, Moleküler Evrimsel Analizi ve Bu Bölgelerin Uzak Kültür Bölgeleri ile Ilişkileri

trout-383303_960_720

İznik Gölü Adi Sazan, Kadife Balığı, Gümüş Balığı ve Havuz Balığı Populasyonlarının Moleküler Tespiti ile Büyüme ve Üreme Biyolojileri

fish-food-1204648_960_720

Sazan Balığı Beslenmesinde Protein Kaynağı Olarak Ayçiçeği Tohumu Küspesi Kullanımının Büyümeye Etkileri ve Balıkların Dondurulmuş Muhafazası Sonucu Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profilinde Oluşan Değişimler

amoeba-159483_960_720

Kaçkar ve Aladağlar’da Bulunan Alpin Göllerde Zooplankton Faunasının Araştırılması ve Daphnia sp. Türlerinin Filogenetik Açıdan İncelenmesi