eGL Tarafından

Yürütülen Projeler

1-proje

Bartın ve Kastamonu İllerinde Megachilidae ve Halictidae (Hym.: Apoidea) Faunasının Belirlenmesi ve Bu Türler Üzerinde DNA Barkodlama Analizlerinin Yapılması2-proje

Türkiye Tohum Gen Bankası Ulusal DNA Barkodlama Projesiwater-2910042_960_720

Türkiye İçin Mevcut ve Potansiyel Yabancı Tatlısu Balıklarına Yönelik Ulusal İzleme ve Erken Uyarı Sisteminin Oluşturulmasıschool-of-fish-756460_960_720

eDNA Kullanılarak Balık Populasyon Büyüklüğü Tahmini: Karataş Gölü Örneğifish-1617442_960_720

Türkiye’de Ticari Olarak Satışa Sunulan Balık Türlerinin DNA Barkod Kayıtlarının Oluşturulmasıbalik-proje

İstilacı Tatlısu Balık Türlerinin Belirlenmesinde eDNA Metabarkodlama Tekniğinin Kullanılması: Yukarı Sakarya Havzası Modelilab-512503_960_720

Yeni Nesil eDNA Barkodlama Kiti ÜretimieGL Tarafından

Destek Verilen

Projeler

dwn3k-n1

DNAqua-Net: Developing New Genetic Tools for Bioassessment of Aquatic Ecosystems in Europeblackseascene

Black Sea SCENE: Black Sea Scientific Network1

European Information System for Alien Speciesgreen-winged-2546500_960_720

Bazı Yabani Orkide Türlerinden Elde Edilen Saleplerin Maraş Usulü Dondurma Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılmasıperch-67615_960_720

Yabancı Bir Türün Istila Başarısını Anlamada Epigenetik Mekanizmaların Rolüadsiz

Biyokaçakçılıkla Mücadelefossil-1969912_960_720

Liman Tepe ve Çeşme-Bağlararası Yerleşimlerinde Ele Geçen Sucul Canlılara Ait Kalıntılardan Antik DNA Elde Edilmesi, Moleküler Evrimsel Analizi ve Bu Bölgelerin Uzak Kültür Bölgeleri ile Ilişkileritrout-383303_960_720

İznik Gölü Adi Sazan, Kadife Balığı, Gümüş Balığı ve Havuz Balığı Populasyonlarının Moleküler Tespiti ile Büyüme ve Üreme Biyolojilerifish-food-1204648_960_720

Sazan Balığı Beslenmesinde Protein Kaynağı Olarak Ayçiçeği Tohumu Küspesi Kullanımının Büyümeye Etkileri ve Balıkların Dondurulmuş Muhafazası Sonucu Et Bileşimi ve Yağ Asitleri Profilinde Oluşan Değişimlersea-cucumber-2064541_960_720

Gökova Körfezi'nde Bulunan Deniz Hıyarı Türlerinin DNA barkodlama yöntemiyle tanımlamalarının yapılmasımussels-1177790_960_720

Akdeniz Midyesinin Parazit Varlığı Yönünden İncelenmesitrout-1771142_960_720

Gökkuşağı Alabalığında Tiroid Hormon Reseptörleri Üzerine Amitraz ve Deltamethrin’in Akut Toksisitesinin Değerlendirilmesiseaweed-63105_960_720

Ege Denizi’ndeki Caulerpa racemosa Populasyonlarının Filogenetik İlişkilerinin DNA Barkodlama ile Belirlenmesifish-727223_960_720

Türkiye’de Çipura ve Levrek Balıklarının Kültür ve Doğal Populasyonları Arasındaki Filogenetik Farklılıkların Mitokondriyal Gen Bölgelerinin DNA Dizi Analizleri ile Tanımlanmasısponge-2758309_960_720

Gökova Körfezi Deniz Süngerlerinin DNA barkodlama yöntemiyle tanımlamalarının yapılmasıamoeba-159483_960_720

Kaçkar ve Aladağlar’da Bulunan Alpin Göllerde Zooplankton Faunasının Araştırılması ve Daphnia sp. Türlerinin Filogenetik Açıdan İncelenmesi