2014 yılında ilk COST projemiz ile başlayan ve gerçekleştirdiğimiz hayallerimizin ilki olan eGL
laboratuvarımızın bitki barkodlama ve metabarkodlama çalışmalarını yürütmekteyim. Ankara
Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünde Doktora eğitimimi yapmaktayım ve bu süreçteki ilk hedefim
sonraki bitki çalışmalarımın temelini oluşturacak olan Türkiye’nin bitki barkod veri tabanını
oluşturmak.