Moleküler filogenetik ve DNA/eDNA barkodlama/metabarkodlama alanlarında çalışmalar yürütüyorum. Ayrıca, DNAqua-Net çatısı altında tüm Avrupa’daki sucul sistemlerde biyoçeşitliliğin belirlenmesinde kullanılan genomik tekniklerin standardizasyonu çalışma grubu liderliğini yürütmekteyim.  Bu teknikleri kullanarak sucul ekosistemlerdeki türleri, özellikle de istilacı,endemik ve nesli tükenmekte olan türleri ve çevre ile interaksiyonlarını çalışıyorum. Bunun haricinde ekibimle birlikte mikroorganizmaların,omurgalı ve omurgasız canlıların epigenetik ve metagenomik yöntemlerle incelenmesi ve biyoinformatik yöntemlerle analiz edilmesi üzerine çalışmaktayız. Yakın zamanda deneysel evrim alanında da çalışmalara başladık.