Derya, deniz koruma alanları, deniz ekolojisi ve balıkçılık yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir deniz
bilimcidir. Daha fazla insana ulaşmak için hem bilimsel hem de sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve
profesyonel çalışmalar yapmaktadır. Yüksek linsansını Ege Üniversitesi Biyoloji bölümünde ve yüksek lisansını
yine Ege Üniversitesi Hidrobiyoloji A.B.D.’de tamamlamıştır. Yaban hayatı koruma konusundaki 10 yıllık
tecrübesi ile birçok bilimsel ve sosyal sorumluluk projesine dahil olmuştur. Ege Üniversitesi Su Ürünleri
Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünde doktorasına devam etmektedir. Doktora araştırmaları kapsamında,
Gökova Deniz Koruma Alanı’nda avcılığı yapılan lahos türlerinin barkodlama çalışmalarında laboratuarımız ile
ortak çalışma yürütmektedir.
Sualtı Araştırmaları Derneği bünyesindeki diğer birçok doğa koruma ve sosyal sorumluluk projesinde
gönüllülük yaparken, “Gökova Körfezi’nde Balıkçılığa Kapalı Deniz Koruma Alanları Yaratılması” projesinin de
koordinatörlüğünü yapmıştır. Hisarönü / Fethiye’den tutsaklıktan kurtarılan iki adet şişe burunlu yunusun
rehabilitasyon ve doğaya geri bırakma programı olan “Tom & Misha Maviye Dönüş” projesini, Born Free
Foundation & Sualtı Araştırmaları Derneği adına saha koordinatörü olarak yürütmüştür. “Türkiye’nin Deniz ve
Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(Türkiye)’de Proje Saha Uzmanı olarak çalıştı. Aynı zamanda Akdeniz Koruma Derneği’nin Kurucu Üyelerinden
biridir.