Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda Doktora
öğrenimimi sürdürüyorum. Bu güne kadar amfibi, sürüngen ve kuş populasyonları üzerine
çalışmalarda bulundum ve halen bu gruplara yönelik biyoçeşitlilik envanter çalışmalarıma devam
etmekteyim. EGL sayesinde; çalışmalarımın kalitesini arttırabilmek için arazi çalışmalarımı
laboratuvara taşımayı amaçlıyorum. Son dönemde metabarkodlama çalışmaları ilgimi çekmekte ve
EGL ekibi ile birlikte bu alanda beceriler edinebilmek adına çalışabilmenin hem gelecek çalışmalarım
hem de kariyerim açısından büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunun için; halihazırda devam
etmekte olan yerel veritabanının oluşturulmasında yer alarak hem doktora çalışmalarıma hem de
projeye katkıda bulunabilmeyi umuyorum.