2015-2018 yılları arasında eGL’de çalışan Sevgi, tespiti zor olan canlı gruplarının habitatlarına bıraktıkları moleküler ayak izlerini ve izlerden elde edilen verilerin ekosistemle olan ilişkisini araştırmaktadır. eGL’de çalıştığı süre zarfında spesifik olarak su samurları ile çalışmıştır. Canlının dışkı örneklerinden elde ettiği DNA dizi analizlerinden, besin içeriği çalışmalarını sürdürmüştür. Amacı, Türkiye’de dağılım gösteren Avrasya Su Samuru’nun besin içeriği ve populasyon dinamiği ilgili bilgi ortaya koymakdır.