Black Sea SCENE: Black Sea Scientific Network

Konsorsiyum

Upgrade Black Sea SCENE, FP6 Black Sea SCENE projesinin bir devamı olarak Avrupa Birliği  (2009-2011) tarafından fonlanan bir projedir. İlgili proje kapsamında Karadeniz cıvarındaki ülkelerin önde gelen çevre ve sosyo-ekonomik araştırma enstitüleri, üniversiteler ve STK’lar arasında  Black Sea Scientific Network kurulmuştur ve başlangıç için sanal veri ve bilgi altyapısı oluşturulmuş ve bu kuruluşlar tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Hedefleri aşağıdaki gibidir:

Mevcut araştırma altyapılarını 6 Karadeniz ülkesinden 19 deniz çevre bilimi çalışan enstitü/kuruluş ile genişletmek, toplam paydaş sayısını 52’ye çıkartmak

41 veri merkezi arasında karşılıklı çalışabilirliği SeaDataNet altyapı projesi ile geliştirilen ve uygulamaya konulan standart ve yazılımların uygulamaya konulması ile sağlamak

Black Sea SCENE veri ve bilgi altyapısını doldurarak çevrim-içi Karadeniz deniz verisini, meta-verisini ve veri sonuçlarını sağlamak

Farklı kaynaklardan elde edilen verilerin kalitesini, uyumluluğunu ve bağdaşımını sağlamak için veri kalitesi kontrolü için standardize yöntemlerin uygulanmaya başlanması

Proje çevre sorunları ve koruma, rehabilitasyon ve Karadeniz Ekosistemi’nin sürdürülebilir kalkınması hakkında bilimsel bilgi paylaşımını ve kuruluşlar arası bölgesel işbirliğini güçlendirmekte ve iyileştirmektedir. Karadeniz’e kıyısı bulunan 6 ülkede ulusal ağların kurulmasına ve ortak SeaDataNet standartlarının ve deniz verisi yönetimi ve veri kalitesi kontrolü uygulamalarının benimsenmesine katkı vermektedir.  Black Sea SCENE veri ve bilgi altyapısı kullanıcılarına aşağıdaki metaveri ve bilgi hizmetlerine çevrim-içi erişim sağlamaktadır:

European Directory of Marine Environmental Datasets (EDMED)

European Directory of Marine Environmental Research Projects (EDMERP)

European Directory of Marine Organizations (EDMO)

Cruise Summary Reports (CSR)

Directory of Black Sea Scientists

Black Sea Bibliography

Black Sea Socio-Economic data