Biyokaçakcılıkla Mücadele

Kürşad Özbek

Bu projede; ülkemizin sahip olduğu biyolojik kaynakların izinsiz olarak yurt dışına çıkartılmasının (biyokaçakcılığın) engellenmesi konusunda bir farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Bu yolla ülkemizin kontrolü ve/veya ortaklığı dışında çeşitli amaçlarla genetik kaynaklarımızın kullanılmasının önlenmesi ve neticesinde bu çalışmalardan elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel faydaların ülkemiz menfaatine kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Biyokaçakcılık konusunda farkındalık çalışmalarında ilk, orta ve yükseköğretim öğrencileri, çiftçiler, doğa ile iç içe olan sivil toplum kuruluşları, ilgili bakanlık personeli, yerel halk ve yabancı ziyaretçiler hedef kitle olarak seçilmiştir. Proje süresince hazırlanacak olan farkındalık dökümanları ile (broşür, liflet, poster, sunumlar v.s.) hedef kitlelere biyokaçakcılık hakkında bilgi verilecektir.

 Ayrıca proje kapsamında hedef kitlelerinde katılımının sağlanacağı; Biyokaçakçılığın durumu, güncel gelişmeler, farkındalık çalışmalarının sürece katkıları ve ilgili diğer konuları kapsayacak iki adet (her yıl bir) çalıştay düzenlenecektir.