Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis)’nin Parazit Varlığı Yönünden İncelenmesi

Ercüment Genç

Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) yetiştiriciliğinin uluslararası düzeyde önem kazandığı günümüzde, doğada ve yetiştiricilik koşullarında midyelerdeki parazitlerin tanımlanması sağlıklı bir ürün için gereklidir. Midyelerin parazit enfeksiyonları stokların geleceği yönünden de önemsenmektedir. Türkiye’de konuyla ilgili çalışmaların çok yeni olduğu görülmektedir. Yetiştiricilikte bilinmeyenlerin oranları azaltılmalıdır. Ülkemizin önemli midye istihsal sahalarında (Çanakkale, Balıkesir/Erdek, İzmir Körfezi) yayılım gösteren Akdeniz midyesinin parazit varlığı henüz detaylı olarak araştırılmamış ve moleküler yöntemlerden yararlanılarak incelenmemiştir. Bu veri eksikliğini gidermek, mevcut durumu ortaya çıkartmak, gelecekte yapılması planlanan yetiştiricilik çalışmaları için yararlı olacaktır. Araştırma materyalini, Ege Denizi’nden elde edilen ve balık pazarında satışa sunulan Akdeniz midyesi oluşturacaktır. Çalışma 2014 Ekim- 2015 Eylül ayları arasında yürütülecektir. İki kez örnek alma planına göre balık pazarlarından temin edilecek midyeler, soğuk taşıma ile canlı olarak laboratuvara getirilecek, kabukları açılarak iç organlar ve manto; parazitler yönünden incelenecektir. Parazitlerin tanımlanmasında konvansiyonel ve moleküler teknikler kullanılacaktır.

Ankara Üniversitesi BAP