İznik Gölü (Bursa) Cyprinus carpio (Adi Sazan), Tinca tinca (Kadife Balığı), Atherina boyeri (Gümüş Balığı) ve Carassius gibelio (Havuz Balığı) Populasyonlarının Moleküler Tespiti ile Büyüme ve Üreme Biyolojileri

Hasan Hüseyin Atar

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan İznik Gölü; Marmara Bölgesi’nin güney doğusunda yer almakta olup, Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin 5. büyük gölüdür. Bölgedeki tarımsal sulamalar için önemli bir su kaynağı olarak tarımsal üretim üzerinde büyük bir etkiye sahip olan göl; endüstri suyu temini, su ürünleri üretimi, yüzme, amatör balıkçılık, su sporları ve günü birlik tatil olanakları ile sadece tarım için değil, endüstri ve sosyal aktiviteler yönüyle de bulunduğu yöre için oldukça önemli bir konuma sahiptir.

Ekolojik yönden ötrofik olduğu bildirilen İznik Gölü, ülkemizde bulunan diğer pek çok göle göre balık türü çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Özuluğ vd. (2005)’e göre gölde kerevit dışında 19 balık türü bulunmaktadır. Sazan balığı (Cyprinus carpio) İznik Gölü’nde bulunan ekonomik balık türlerinden bir tanesi olup diğer türler ise kadife balığı (Tinca tinca), levkit (Rutilus frisii), gümüş (Atherina boyeri) ve yayın (Siluris glanis) balığıdır.

Bu çalışmada; İznik Gölü’ndeki sazan, kadife balığı ve gümüş balığı ile göle suni olarak aşılanan, istilacı bir tür olan ve doğal balık toplulukları için zararlı bir balık türü olarak bilinen havuz balığı populasyonlarının yapısı, büyüme ve üreme özellikleri Mart 2015 – Şubat 2016 tarihleri arasında gölden alınan örnekler ile tespit edilecektir. Populasyonların büyüme özellikleri için yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkileri, boyca ve ağırlıkça oransal büyüme ve kondisyon faktörü; üreme özellikleri için gonadosomatik indeks (GSI), yumurta verimi ve yumurta çapı değerlerinden yararlanılacaktır. Hedef türlerin tür seviyesinde moleküler teşhisinde mitokondriyal sitokrom c oksidaz I gen bölgesi dizilerinden yararlanılacaktır. Ayrıca göl suyunun bazı fiziko-kimyasal parametreleri aylık olarak ölçülecektir.

Ankara Üniversitesi BAP