Bazı Yabani Orkide Türlerinden Elde Edilen Saleplerin Maraş Usulü Dondurma Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Ayşe Gürsoy

Maraş ve Maraş usulü dondurma, ülkemizde üretimi yapılan ve ülkenin çeşitli bölgelerine, hatta yurtdışına satışı yapılan geleneksel bir ürünümüzdür. Ürünün kendine özgü lezzetinin, üretiminde kullanılan keçi sütü ve dağlarda yetişen yabani orkidelerden elde edilen salepten kaynaklandığı bilinmektedir. Salep, Türkiye’de Orchidaceae familyasına ait 10 farklı cins ve 80 farklı tür yabani orkideden elde edilebilmektedir. Bu zenginliğe rağmen ülkemizde yetişmekte olan bu yabani orkide türlerinden elde edilen saleplerinin çok azının özellikleri bilinmektedir. Proje kapsamında, en az 30 farklı tür yabani orkideden elde edilen saleplerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ülkemize özgü Maraş usulü dondurmanın daha önce incelenmemiş yönlerinin ortaya konması hedeflenmektedir. Ayrıca bu yabani orkide türlerinin DNA barkodlama tekniği ile moleküler tanımlamaları da ilk kez bu çalışma ile gerçekleştirilecektir.

Ankara Üniversitesi BAP