European Information System for Alien Species

Helen Roy

Yeni kurulan bir Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) girişimi olan Avrupa Yabancı Türler Bilgi Ağı EASIN (http://easin.jrc.ec.europa.eu/) ile iş birliği içinde başlatılan bu COST Aksiyonu, farklı düzeylerde (ulusal, bölgesel ve Avrupa) standartlar ve bilgi yönetimi prosedürleri geliştirerek istilacı türlere yönelik Erken Uyarı ve Hızlı Yanıt Sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Proje, birçok organizasyondan ve disiplinlerden 90 uluslararası profesyonelden oluşan kapsamlı ve aktif bir ağın oluşturulmasını sağlayarak, erken uyarı ve hızlı tepki sistemlerinin bir ağ haline getirilmesini sağlamaktadır. Proje, Avrupa’daki mevcut istilacı türler veri tabanlarındaki bilgileri daha erişilebilir ve uyumlu hale getirecek, keşfedilmemiş veri kaynaklarını ortaya çıkaracak ve farklı kullanıcı grupları tarafından yabancı tür bilgileri için ihtiyaçları ve biçimleri belirleyecektir. Ek olarak bu proje kapsamında elde edilen verilerin, Yaşam Haritası (www.mappinglife.org), Küresel Biyoçeşitlilik Bilgi Tesisi (GBIF), BioFresh (www.freshwaterbiodiversity.eu/) ve GEO BON (http://www.earthobservations.org/) ile etkileşime girmesi ve istilacı türlere ilişkin ağın genişletilmesi hedeflemektedir.