Pınar ile Ankara ve Sinop Üniversitesi’nin ortak çalışması olan “Kaçkar ve Aladağlar’da bulunan alpin göllerde zooplankton faunasının araştırılması ve Daphnia sp. türlerinin filogenetik açıdan incelenmesi” isimli projemizin DNA Barkodlama ve filogenetik çalışmasını eGL’de birlikte yürüttük. Biyocoğrafya çalışmaları açısından önemli bir grup olan Daphnia’ların Türkiye’nin yüksek çatılarında bulunan kriptik türlerini ve diğer ülke/coğrafya/dağlarla olan ilişkilerini araştırdık.