Gıda sanayinde gıda güvenliği ve halk sağlığının kontrolü ve devamlılığının sağlanması amacıyla gıda
mikrobiyolojisi alanında kullanılan moleküler biyolojik tekniklerden yararlanarak gıda ürünlerindeki
taklit ve tağşişin belirlenmesiyle ilgileniyorum. Bu tür gıdalarda hayvansal ve bitkisel türlerin
tanımlanmasını hedefliyorum. Ayrıca biyoçeşitliliği etkileyen genetik modifiye gıdaların tespiti diğer bir
ilgi alanım.