2016 Ekim’de ekibe katılan Ozan, genetik lisans eğitimi esnasında ekoloji ve biyoçeşitliliğe merak salmış bir arkadaşımız. Bugüne kadar moleküler tür tespiti ve komünite kompozisyonu üzerine yoğunlaşmış çalışmalarda yer aldı ve DNA barkodlama ile çevresel DNA metabarkodlama konularında biyoinformatik yöntemler üzerine çalışıyor. Şu anda ekip arkadaşları ile beraber Türkiye balık faunasının moleküler veritabanını oluşturmaya çalışıyor. Bu sayede su örneklerinden balık tür kompozisyonu ve bolluk/biyokütlelerinin belirlenebilmesi ve yapılacak koruma ve izleme çalışmaları için bir altyapının oluşturulması hedefleniyor. Benzer yöntemlerin bentik makroomurgasızlara uygulanması ve indikatör grupların ekosistem modellerine dahil edilmesi ise gelecekteki çalışma planları arasında. Ozan şimdilerde Hollanda Leiden Üniversitesi’nde MSCA PlantID projesinde araştırmacı olarak doktorasını yapıyor.