Işılay Çelik, BSc

Makro ve mikro sistemleri ortak bir paydada buluşturma amacıyla evrimsel genetik laboratuvarına
geldim. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmaktayım. eDNA ile ekstrem
ortamlardaki mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesi ve farklı ortamlarda yaşayan aynı türe ait bireylerin
mikrobiyomlarının karşılaştırılması ile ilgileniyorum.