Yüksek lisansımı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü’nde
tamamladım. Western Blot Tekniği ile Lactococcus garvieae bakterisinin virülans protein
profillerinin teşhisi üzerine çalıştım. Balık hastalıklarının moleküler yöntemlerle teşhisi,
klonlama, crispr, e-DNA barkodlama ve bakteri genetiği konuları ilgi alanlarım arasındadır.
Doktora öğrenimime Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde devam etmekteyim.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM)’nde
çalışmaktayım. 2017 yılı itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’nce desteklenen “Pullu sazan (Cyprinus carpio)
Popülasyonlarının Mikrosatelit Belirteçler Kullanılarak Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi”
adlı projenin yürütücüsüyüm. Halen TAGEM’in finanse edip AKSAM’ın yürüttüğü su
ürünlerinde ıslah ve genetik ile ilgili projelerde yardımcı araştırmacı olarak görev
almaktayım. Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı (eGL)’nda çalışmalarıma
yeni başlamama rağmen eGL’nin sunduğu yeni moleküler teknikler ve geniş çalışma
yelpazesi ile hedeflerim doğrultusunda yaptığım çalışmaların kariyerime önemli katkılar
sağlayacağını düşünüyorum.