Ahmetcan 2017 yılında Ankara Üniversitesi biyoloji bölümü yüksek lisans programında tez çalışması olan Yukarı Ceyhan Nehri ve Göksu Nehri (Seyhan) üzerinde dağılım gösteren Garra rufa’nın morfometrik ve genetik varyasyonları üzerine çalıştı. eGL’de bu balıklar üzerinde DNA barkodlama yönteminin uygulanması üzerine yoğunlaştı. Çalışma sonucunda, Garra rufa’nın bölgelere göre morfometrik ve genetik olarak farklılıklar elde etti.